af-8 Turkey

Web Sitesi Şartları ve Koşulları

Giriş

Bu şartlar ve koşullar bu web sitesini kullanımınızı düzenler; Bu web sitesini kullanarak, bu şartları ve koşulları eksiksiz olarak kabul edersiniz. Bu şart ve koşullara veya bu şart ve koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmamalısınız.

[Bu web sitesi çerezleri kullanıyor. Bu web sitesini kullanarak ve bu şartlar ve koşulları kabul ederek, Salutem Supplements Ltd’in çerezleri Salutem Supplements Ltd’in gizlilik politikası / tanımlama kuralları politikasına uygun olarak kullanmasını kabul etmiş olursunuz.

Web sitesini kullanma lisansı

Aksi belirtilmedikçe, Salutem Supplements Ltd ve / veya lisans verenleri web sitesindeki fikri mülkiyet haklarına ve web sitesindeki materyallerin sahibidir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Aşağıda listelenen kısıtlamalara ve bu şartlar ve koşulların başka bir bölümüne tabi olarak, yalnızca önbellekleme amacıyla indirebilir ve kendi kişisel kullanımınız için web sitesinden sayfayı yazdırabilirsiniz.

Yapmamalısınız:

Bu web sitesindeki materyalleri yeniden yayınlamak (başka bir web sitesinde yayınlanmak dahil);

  • web sitesinden satış, kira veya alt lisans materyalleri;
  • web sitesindeki herhangi bir materyali düzenlemek veya değiştirmek; veya
  • Bu web sitesindeki materyalleri yeniden dağıtılması [özellikle ve yeniden dağıtım için açıkça sunulan içerikler hariç]

Kabul edilebilir kullanım

Bu web sitesini, web sitesine zarar veren veya sitenin zarar görmesine veya web sitesinin erişilebilirliğine veya erişilebilirliğine zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmamalısınız; ya da yasadışı, yasadışı, hileli veya zararlı olan ya da yasadışı, yasadışı, hileli veya zararlı bir amaç ya da faaliyetle bağlantılı herhangi bir şekilde.

Herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, rootkit veya diğer herhangi bir materyali kopyalamak, saklamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kötü niyetli bilgisayar yazılım için bu siteyi kullanmamalısınız.

Salutem Supplements Ltd’in açık yazılı izni olmaksızın bu web sitesine ilişkin veya sistemle ilgili herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmemelisiniz (kazıma, veri madenciliği, veri çıkarma ve veri toplama dahil).

İstenmeyen ticari iletişimleri iletmek veya göndermek için bu siteyi kullanmamalısınız.

Kısıtlı erişim

[Bu sitenin belirli alanlarına erişim kısıtlıdır.] Salutem Supplements Ltd., bu sitenin [diğer] alanlarına veya gerçekten de tüm web sitesine erişimini kendi takdirine bağlı olarak kısıtlama hakkını saklı tutar.

Salutem Supplements Ltd, bu web sitesinin veya diğer içerik veya hizmetlerin kısıtlı alanlarına erişebilmeniz için size bir kullanıcı kimliği ve şifre sağlarsa, kullanıcı kimliğinin ve şifrenin gizli tutulmasını sağlamalısınız.

Salutem Supplements Ltd, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunmadan veya açıklama yapmadan devre dışı bırakabilir.

Kullanıcı içeriği
Bu şartlar ve koşullarda, “kullanıcı içeriğiniz”, ne amaçla olursa olsun, bu web sitesine gönderdiğiniz materyal (metin, resim, ses materyali, video materyali ve görsel-işitsel materyal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) anlamına gelir.

Kullanıcı içeriğinizin yasalara aykırı veya yasalara aykırı olmamalı, üçüncü tarafların yasal haklarını ihlal etmemesi ve sizin veya Salutem Supplements Ltd veya üçüncü bir tarafın (her durumda yürürlükteki yasalar uyarınca) aleyhinde yasal işlem başlatma yetkisine sahip olmaması gerekir. .

Herhangi bir tehdit içerikli veya fiili yasal işlemin veya benzeri şikayetin konusu olan veya hiç olmayan bir içeriğe kullanıcı içeriği göndermemelisiniz.

Salutem Supplements Ltd, bu web sitesine sunulan veya sunucularında saklanan veya bu web sitesinde yayınlanan veya yayınlanan herhangi bir materyali düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

Salutem Supplements Ltd.'nin kullanıcı içeriği ile ilgili olarak bu şartlar ve koşullar altında haklarına rağmen, Salutem Supplements Ltd, bu tür içeriğin bu web sitesine gönderilmesini veya bu içeriğin yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmez.

Hiçbir garanti

Bu web sitesi, açık ya da zımni hiçbir beyan ya da garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır. Salutem Supplements Ltd, bu web sitesine veya bu web sitesinde verilen bilgi ve materyallere ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Yukarıdaki paragrafın geneline halel getirmeksizin, Salutem Supplements Ltd aşağıdakileri garanti etmemektedir:

Bu web sitesi sürekli olarak mevcut olacak veya hiç bulunmayacak; veya
Bu internet sitesindeki bilgiler eksiksiz, doğru, doğru veya yanıltıcı değildir.
Bu internet sitesinde yer alan hiçbir şey, herhangi bir tavsiyeyi oluşturmaz veya oluşturmaz. [Herhangi bir yasal, mali veya tıbbi konu ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir uzmana danışmalısınız.

Yükümlülük Sınırlamaları

Salutem Supplements Ltd, bu web sitesinin içeriğiyle veya bu siteyle bağlantılı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak size (yahut kanun hükmünde ya da başka bir şekilde), size karşı sorumlu olmayacaktır:

Web sitesinin, herhangi bir doğrudan kayıp için aylık ücret karşılığında kullanılması şartıyla;
dolaylı, özel veya sonuçsal kayıplar için; veya
herhangi bir iş kaybı, gelir kaybı, gelir, kar ya da beklenen tasarruflar, sözleşmeler ya da iş ilişkileri kaybı, itibar kaybı ya da iyi niyet, ya da bilgi veya verilerin kaybolması ya da bozulması.
Sorumluluğun bu sınırlamaları, Salutem Supplements Ltd'in potansiyel zarar konusunda açıkça bilgilendirilmiş olsa bile geçerlidir.

İstisnalar

Bu web sitesindeki hiçbir hükmün geçersiz kılınması, yasaların ima ettiği herhangi bir garantinin hariç tutulması veya sınırlandırılmasının yasa dışı olacağını veya sınırlandırmayacağını belirtir.

Haklılık

Bu web sitesini kullanarak, bu site feragatnamesinde belirtilen istisnaların ve sorumluluk sınırlamalarının makul olduğunu kabul edersiniz.

Makul olduklarını düşünmüyorsanız, bu siteyi kullanmamalısınız.

Diğer Taraflar

Sınırlı bir yükümlülük unsuru olarak, Salutem Supplements Ltd.'in, memurlarının ve çalışanlarının kişisel sorumluluğunu sınırlama sorumluluğu olduğunu kabul etmektesiniz. Salutem Supplements Ltd.'in memurlarına veya çalışanlarına karşı, web sitesiyle bağlantılı olarak maruz kaldığınız zararlarla ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesinde sorumluluk reddi beyanı ve sorumluluklarının sınırlandırılmasının, Salutem Supplements Ltd.'in memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, yan kuruluşlarını, ardıllarını, atamasını ve alt yüklenicilerini ve Salutem Supplements Ltd.'i koruyacağını kabul edersiniz.

Uygulanamaz hükümler

Bu web sitesi feragatnamesinin herhangi bir hükmü, yürürlükteki yasalara göre uygulanamazsa veya bu web sitesinin feragatnamesinin diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemeyecekse veya bu tür bir hükmün bulunmaması durumunda tazminat.
Salutem Supplements Ltd şirketini tazmin etmek ve Ssalutem Supplements Ltd'yi herhangi bir kayıp, zarar, maliyet, yükümlülük ve masraflara karşı korumakla yükümlü tutmayı taahhüt etmektesiniz (yasal masraflar ve Salutem Supplements Ltd. tarafından bir tazminat veya ihtilafın çözümünde üçüncü bir tarafa ödenen tutarlar dahil) Salutem Supplements Ltd tarafından yapılan ve bu şart ve koşulların herhangi bir hükmünün ihlalinden doğan veya bu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz iddiasından doğan Salutem Supplements Ltd'nin danışmanı.

Bu şart ve koşulların ihlalleri

Bu şartlar ve koşullar altında Salutem Supplements Ltd'in diğer haklarına halel getirmeksizin, bu şart ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, Salutem Supplements Ltd, Salutem Supplements Ltd'nin ihlali gerçekleştirmek için uygun gördüğü ve Web sitesine erişiminizi engellemek, IP adresinizi kullanarak bilgisayarları web sitesine girmekten engellemek, internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçerek web sitenize erişiminizi engellemek ve / veya size karşı dava açmak.

Varyasyon

Salutem Supplements Ltd, bu şartları ve koşulları zaman zaman gözden geçirebilir. Bu internet sitesinde, gözden geçirilen şartlar ve koşulların yayınlandığı tarihten itibaren bu sitenin kullanımı için gözden geçirilmiş şartlar ve koşullar geçerli olacaktır. Mevcut sürüme aşina olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Atama

Salutem Supplements Ltd, size bildirimde bulunmadan veya onayınızı almadan Salutem Supplements Ltd.'nin bu şartlar ve koşullar altındaki haklarını ve / veya yükümlülüklerini devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka bir şekilde devredebilir.

Bu şartlar ve koşullar altında haklarınızı ve / veya yükümlülüklerinizi devredemez, alt sözleşme yapamaz veya başka şekilde işleyemezsiniz.

Bölünebilirlik

Bu hüküm ve koşulların hükmü, herhangi bir mahkeme veya diğer yetkili makam tarafından hukuka aykırı ve / veya uygulanamaz olarak belirlenirse, diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Yasadışı ve / veya uygulanamaz bir hükmün bir kısmının silinmesi durumunda yasal veya uygulanabilir olması halinde, bu bölüm silinmiş sayılır ve geri kalan hüküm yürürlükte kalmaya devam eder.

Tüm anlaşma

Bu şartlar ve koşullar, bu siteyi kullanmanızla ilgili olarak siz ve Salutem Supplements Ltd arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Hukuk ve yargı yetkisi

Bu şartlar ve koşullar İngiltere yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve bu şartlar ve koşullarla ilgili her türlü anlaşmazlık Birleşik Krallık mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

 


Salutem Supplements Limited adına
MCT Sağlık ve Danışmanlık Ltd. Şti
Merkez Mahallesi, Hasat Sokak, Alver Apt., No:52/1 Şişli, 34384, İstanbul
Tarafından ithal edilmiştir

Web Sitesi Şartları ve Koşulları
Gizlilik Politikası

 
 

Follow Us

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.